Λεύκανση

BleachBrightPRO 3in1 in clinica

BleachBrightPRO 3-in-1 in clinic

Φωτοπολυμεριζόμενη σε 30 λεπτά, διαθέσιμες μορφές:

  • με ξυλιτόλη (χωρίς υπεροξείδιο υδρογόνου),
  • με 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου.