Γάζες αποστειρωμένες

Γάζα αποστειρωμένη 12ply, με 19 x 15 διάκενο, απο 100% βαμβάκι.
Ατομικά συσκευασμένες, με κάλυμα και ταινία για εύκολο άνοιγμα.
Τεμάχια ανά συσκευασία: 10.
Διαστάσεις: 15cm x 15cm, 
Διαστάσεις: 15cm x 30cm, 
Διαστάσεις: 36cm x 40cm,