Βελόνες παρακέντησηςΔιαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ), μη τοξική, μιας χρήσεως.
Με ένδειξη CE.

Μεγέθη G-16 x 90mm, 
Μεγέθη G-18 x 90mm, κόκκινη
Μεγέθη G-19 x 90mm, 
Μεγέθη G-20 x 90mm, κίτρινη, 
Μεγέθη G-21 x 90mm, πράσινη,.
Μεγέθη G-22 x 90mm, διάφανη, 
Τεμάχια ανά συσκευασία: 20