Ρολό αποστείρωσης με πιέταΡολό αποστείρωσης με πιέτα.
Διαστάσεις 75mm x 100m, Τιμή ανά συσκευασία €19.
Διαστάσεις 100mm x 100m, Τιμή ανά τεμάχιο €25.
Διαστάσεις 150mm x 100m, Τιμή ανά τεμάχιο €39.
Διαστάσεις 200mm x 100m, Τιμή ανά τεμάχιο €49.
Διαστάσεις 250mm x 100m, Τιμή ανά τεμάχιο €59.
Διαστάσεις 300mm x 100m, Τιμή ανά τεμάχιο €75.
Διαστάσεις 400mm x 100m, Τιμή ανά τεμάχιο €99.